Search

Realizace

Realizace systémového partnerství

  1. První kontakt s obchodním zastoupením v ČR, paní Ivou Macháčkovou: Domluva základní formy spolupráce a návštěva prodejny zástupcem Afeli s.r.o.
  2. Vyplnění žádosti o systémové partnerství a zaslání této žádosti společnosti Wortmann KG (+ zaslání dalších potřebných informací).
  3. Finanční a marketingová analýza spolupráce: Kontrola bonity partnera / lokace projektu. Kontrola nákladů. Analýza ziskovosti projektu.
  4. Návrh projektu. Příprava návrhu projektu. Odsouhlasení návrhu projektu obchodníkem.
  5. Podpis smlouvy o systémovém partnerství.
  6. Příprava systémové plochy. Stanovení termínu otevření prodejny. Stanovení potřebného množství obuvi. Sestavení objednávky. Asistence obchodníkovi při realizaci systémové plochy.
  7. Realizace systémové plochy – sestavení prodejny a vyhotovení projektu.
  8. Otevření prodejny.
  9. Dlouhodobá spolupráce a podpora (koučink, školení, marketingová podpora).